Ghi Danh

Ghi Danh Ngay

Những Ngày Quan Trọng và Thời Hạn Ghi Danh

 • Ngày 15 tháng Năm: Hạn chót để ghi danh (Ghi Danh Trong Mạng )
 • Ngày 15 tháng Sáu: Hạn chót đóng tiền ghi danh
 • Ngày 27 tháng 7: Ngày đến Phi Trường Minneapolis (MSP) được đề nghị
 • Ngày 29 tháng 7: Bắt đầu khóa học 3 tuần Hướng Dẫn cho Giáo Dục Bậc Cao của Hoa Kỳ (ENSL 150)
 • Ngày 20 tháng Tám: Bắt đầu học kỳ mùa thu
 • Ngày 15 tháng Mười Một: Thời hạn ghi danh vào học kỳ mùa xuân

Những Đòi Hỏi Để Ghi Danh

Trường Bethany tìm kiếm những sinh viên có phẩm chất cao và thành tích học tập cao. Tất cả những sinh viên có tiềm năng mà không phải là công dân Hoa Kỳ đều phải trình bằng chứng về sự thành công trước đây trong việc học tập. Để đơn ghi danh của bạn được cứu xét, ban xét tuyển sinh viên quốc tế sẽ xem xét những thứ sau đây, mà bạn có thể bắt đầu thu thập nếu hiện giờ bạn đã có thể làm việc đó:

Hồ Sơ Học Tập

 • Bảng điểm của trường trung học (hay bảng điểm của trường đại học đối với sinh viên chuyển trường)
 • Bản sao giấy chứng nhận hay bằng cấp nào đã có được

Test Scores

 • Kết quả thi TOEFL, IELTS, hay một chương trình được phê chuẩn khác để kiểm tra trình độ tiếng Anh (Xem phần đòi hỏi về trình độ tiếng Anh của chúng tôi )
 • Nếu sinh viên đến từ một quốc gia nói tiếng Anh, thì điểm số ACT hoặc SAT chính thức sẽ được đánh giá thay vì kết quả kiểm tra trình độ tiếng Anh
 • Đối với sinh viên chuyển đến từ một trường đại học hoặc viện đại học khác của Hoa Kỳ, những đòi hỏi về thi cử có thể được miễn trong lúc chờ duyệt xét bảng điểm chính thức của trường đại học đó

Những Đòi Hỏi Khác Để Ghi Danh

 • Một bức thư đề nghị
 • Giấy chứng nhận về trách nhiệm tài chánh và các giấy tờ trợ giúp (giấy báo của ngân hàng)
 • Bản sao hộ chiếu